Pris for 1 års medlemsskab: 275 kr
Der tillægges et gebyr på 4,25 for administration.
 
Kontingentperioden er fra 1. januar til 31.december.
 
For et merbeløb á 100 kr. kan kontingentperioden
være løbende december måned + kommende år
 
Det er samme pris for voksne og børn.
 
Der udstedes ikke halvårsmedlemsskaber.
 
Du er først fuldgyldigt medlem, når kontingentet er betalt.