Vedligeholdelse af rideruterne i Klosterheden.

 
VEST har stået for at opmærke rideruterne i klosterheden - vi har gennemgået hele riderute-nettet og malet de gule hestesko op.
Samtidig blev der ryddet en del forhindringer af vejen.
Hvert år bliver der- inden Rom-Ridtet - gennemgået de ruter, de skal bruges til ridtet, og der bliver klippet og ryddet det nødvendige.
Hvis der er nogle store væltede træer, der blokerer ruterne, kontakter vi skoven, og beder dem om at rydde det for os.
Riderute-vedligeholdelses- arrangementer bliver slået op på Facebook - kom med - det er smadder hyggeligt!
 
Hvis du ser nogle forhindringer, der blokerer rideruterne, så kontakt Inger Skov, gerne via facebook, hun har kontakt til skoven, som kan hjælpe med at rydde stierne.